<acronym id="qos0e"></acronym>
<rt id="qos0e"><small id="qos0e"></small></rt>
<acronym id="qos0e"></acronym>
<rt id="qos0e"><small id="qos0e"></small></rt>
<acronym id="qos0e"></acronym>
<rt id="qos0e"><small id="qos0e"></small></rt>


教学动态

关于暑假前后教务部相关工作安排的通知

来源:教务教学发布时间:2019-07-08浏览次数:1269

院内各班级:

         2018-2019学年第二学期期末考试已于75日全部结束,为保证放假前各项工作有序完成和开学工作顺利开展,现将暑假前后教务部相关工作安排通知如下:

1.期末考试成绩查询及核查,期末考试成绩将于71510:00公布,届时请同学们登陆湖北经济学院法商学院教务管理系统查询(http://218.197.83.133/jwglxt/xtgl/login_slogin.html)。教务部后期会将学业预警名单发放到各学生系部,系部将预警情况通知到相关学生。

对自己成绩有疑问的同学,请于828日之前向所在系提交“成绩核查审批表”,各系于8291100之前将相关材料提交教务部,过期不予核查。

2.学生开学相关事宜,学生报到、注册时间为831日,学生领取新学期教材时间暂定为831日,91日学生晚点评时公布新学期课表,92日学生正式上课,学生体育课、通识选修课选课安排在开学第一周,具体安排以教务部通知为准。

3.补考,2018-2019学年第二学期期末考试中有不及格科目的同学请注意,教务部831-91日将组织补考,请在假期作好复习准备。具体笔试课程补考安排将于827日公布,非笔试类课程补考具体安排另行通知。

  

  

                                                                                                                             教务部

                                                                                                                       2019年7月8日  返回原图
/

 

做什么行业挣钱 486| 568| 13| 222| 378| 534| 33| 479| 399| 503| 410| 94| 146| 369| 132| 276| 999| 907| 381| 79| 960| 829| 251| 646| 371| 766| 583| 400| 125| 731| 509| 261| 434| 541| 162| 125|